Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Nişanyan Sözlük Android Uygulaması

âmin

âmin

[Rab 1310]
olar kamuğ âmin téyü kılıçğa boyun sundılar [onlar hepsi amin deyip kılıca boyun uzattılar]

Ar āmīn آمين zdua sözü İbr/Aram āmēn אָמֵן z«öyledir» (dua sözü) ≈ İbr/Aram ˀāmen אָמֵן zemin ve sadık olma

 emanet

Not: #ˀmn kökü Arapça ve İbranicede ortak olmakla birlikte dua sözü olarak kullanılan āmīn İbranice veya Aramcadan alıntıdır.


19.08.2017
amin

Fr amine kimyada bir bileşik Lat ammonia +in°