Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Nişanyan Sözlük Android Uygulaması

çıkar

çığ

<< TTü çıġ/çıw/çoġ kalabalık, gürültü ≈ ETü çaġı/çav ses

çığır

<< ETü çıġır yürüyerek açılan yol, patika

çığır|mak

<< OTü-KT çığır- seslenmek, bağırmak ≈ OTü çağır- a.a.

çığlık

<< TTü çığrık feryat TTü çığır- bağırmak +Uk

çık|mak

<< ETü çık- dışarı gelmek

çıkar

TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
çıkar: hesap, menfaat gibi nefs davası (...) çıkar yol

TTü çık- +()r

 çık-

Benzer sözcükler: çıkar yol, çıkarcı


19.11.2014
çıkarım

TTü çıkar- +Im

çıkarsa|mak

TTü çıkar +sA- TTü çık-

çıkı

<< TTü çıkı/çıkın bohça

çıkın

<< OTü çıkın bohça, paket ETü çıg- dürmek, paketlemek +In

çıkış|mak

TTü çık- +Iş-