Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

çilek

çil

<< ETü çıl darp izi, benek, alaca ≈ ETü çal alaca

çilav

Fa çilāw/çalāw چلاو zpirinç pilavı

çile|mek

<< ETü çile- az ıslatmak ETü çi ıslaklık, nem +lA-

çile1

Fa çilla چلّه z1. kırklık, kırk günlük süre, 2. tarikat erbabının kırk günlük halvet ve perhiz süresi, Hıristiyanlarda Paskalyadan önceki kırk günlük oruç Fa çil/çihil چل/چهل zkırk +a

çile2

Fa culla جلّه zsepet, iplik yumağı, bir tür su kabı, gebelik

çilek

TTü: [ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
ciléch [çilek]: fragola [ Evliya Çelebi, Seyahatname, <1683]
roka ve havlican-ı Rūmī ve sadef ve ˁırku'l-cenāh ve çilek misillü otları hukemā ve ḳudemālar bu yaylada cemˁ etmek içün

KTü cilek böğürtlen veya yaban çileği << OTü yilek yabani yemiş, incir +AlAk ETü yé-

 ilek

Not: Karş. Tatar ilek/yélek/cilek, Azer çiyäläk, Trkm çigelek "böğürtlen, çilek", Kırg çiye, Özb çiya "vişne", TTü dial. çiğe "ceviz ve badem içi". Ayrıntılı tartışma için Hatice Şirin User "Türk Dillerinde çilek ve yilek" in Stanislaw Stachowski Festschrift, Cracow 2010. • Kültür çileği 18. yy'da ehlileştirilmiştir.

Benzer sözcükler: ağaç çileği


12.12.2015
çilingir1

Fa çēlāngār چيلانگار zdemirci § Fa çēlān چيلان zdemir eşya, kapıların demir aksamı OFa kār yapan

çilingir2

Fa şīlāngār شيلانگار zşölen veren § Fa şēlān شيلان zşölen, Moğollarda büyük törensel yemek Fa kār كار zyapan

çim

<< ETü çim çürümüş ot, turba

çim|mek

<< OTü çim- suda yıkanmak ≈ ETü çom-/çöm- suya dalmak

çimdik

<< OTü çimdük OTü çimdi- çimdiklemek +Uk