*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,906 madde altında toplam 28,998 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 5283 adet kelime arandı.
Son arananlar: imla, abanoz, veyl, leylak, elma, .

Son güncelleme: 20 Şubat 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

OFa çōrak/şōrak tuzla, tuz gölü, tuz çölü OFa çōr/şōr tuz << HAvr *sū-ro- tuzlu, ekşi, acı

Ar cawrab/cūrāb جورب/جوراب zderi veya bez torba, yumuşak deriden iç ayak kılıfı Aram gurbā/gərābā גרבא/גרבא za.a. Akad gurābu torba, kılıf, zarf

Fa şōrbā شوربا za.a. § Fa şōr شور z1. tuz, tuzlu, 2. bulanık, karışık Fa با zyemek, aş anlamında bir ek

<< ETü çörek yuvarlak ekmek ETü çewür- çevirmek, yuvarlamak +Ak

Erm çrortan ջրորդան zsu oluğu § Erm çur ջուր zsu Erm ortan որդան zoluk

Fa cūşīdan جوشيدن zkaynamak, galeyan etmek, ajite olmak, (hayvan) azmak, köpürmek Fa cōş جوش zkaynama, kabarma, galeyan Ave yaoşti- a.a. << HAvr *yeuə-s- a.a. HAvr *yeuə- kaynamak, mayalanmak

TTü coş- +kI

<< ETü çoğan sabun gibi köpüren bir bitki, saponaria ~? OFa

İt giovino genç adam << Lat iuvenis a.a.

<< ETü çöz- çekip uzatmak

TTü çöz- +AltI

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.