*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,089 madde altında toplam 30,970 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 4399 adet kelime arandı.
Son arananlar: zarar, imla, Kaşık, ıstampa, süt, .

Son güncelleme: 12 Ocak 2016

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr euphorie sağlık ve zindelik duygusu, aşırı iyimserlik EYun euphoría ευφορία zhafiflik EYun eúphoros εύφορος zkolay taşınan, hafif +ia§ EYun εύ ziyi EYun phérō φέρω ztaşımak

ETü ög ana

<< ETü *ȫdleyü belli vakitte (zarf), öğle vakti ETü ȫd vakıt, zaman, saat +lAyU

<< ETü ögren- öğrenmek << ETü öglen- akıllanmak, idrak etmek ETü ög akıl, anlayış +lAn-ETü ö- anlamak

TTü öğren- +çI

ETü ögretig eğitim, terbiye ETü öğret- +Ig

TTü öğret- +mAn

<< ETü ödün belirlenmiş zamanda [zarf] ETü ȫd zaman +In2

<< ETü ögür evcil hayvan sürüsü

<< TTü ögür- bağırmak, böğürmek onom +kIr-

<< ETü öt/ögüt akıl, fikir, nasihat ≈ ETü ög akıl ETü ö- düşünmek, anlamak +Ig

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.