*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,906 madde altında toplam 28,998 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 11620 adet kelime arandı.
Son arananlar: hoş, termosifon, imla, yamul-, işkembe, .

Son güncelleme: 20 Şubat 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

öpüşerek sevişmek

Fr optique göze veya görmeye ilişkin EYun optikós οπτικός za.a. EYun ōps, opt- ώψ, οπτ- zgörme, göz +ikEYun ʰoráō, op- οράω, oπ- zgörmek HAvr *okʷ- a.a.

Fr optimiste iyimser, her şeyin en iyisi olduğuna inanan Leibniz, Alm. filozof (1646-1716). Lat optimus en iyi

Fr optimiser en iyi duruma getirmek Lat optimus en iyi

Fr optimum [n.] en iyi, ehven, evla Lat optimus a.a. Lat *opere seçmek, tercih etmek

YLat opus klasik müzikte eser Lat opus, oper- iş, eser << HAvr *op-es- HAvr *op-1 emek vermek, mahsul elde etmek

<< ETü ör- 1. çıkmak, yükselmek (geçişsiz fiil), 2. ip veya saç burmak, urgan yapmak (geçişli fiil)

ora

TTü ol/o işaret sıfatı ve zamiri +rA

<< ETü orğak ot biçme aleti ETü or- biçmek +gAk

Fr oral ağza ilişkin Lat oralis Lat os, or- ağız +al<< HAvr *ōs- ağız

ETü *or- kesmek +An

Fr orangoutan Malaya ve Sumatra bölgesine mahsus bir tür maymun Malay orang utan orman adamı

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.