Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

özdüşünümsellik

öyle

<< ETü-O ayla o şekilde, o suretle ETü an ıla +lAyU

öz

<< ETü öz benlik, kendi ETü ö- düşünmek, bilincinde olmak +Uz

özdek

TTü öz +dAk

özdeş

TTü öz +dAş

özdeyiş
özek

TTü öz +Ak

özel

TTü öz kendi +Al

özeleştiri
özen

TTü özen-

özen|mek

TTü öz akıl, zihin +(g)An-

özerk

§ TTü öz kendi YTü erk iktidar