*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,744 madde altında toplam 27,396 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 5566 adet kelime arandı.
Son arananlar: maksi+, egzistansiyalizm, imla, iksir, terettüp, .

Son güncelleme: 20 Ekim 2014

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr unité birlik, birim << Lat unitas Lat unus bir

Fr unitaire birci, birlikten yana olan, tekil, birimsel YLat unitarius Lat unitas birlik

Fr universel evrensel OLat universalis Lat universus biraraya gelmiş, bütün, tüm +al§ Lat unum bir Lat vertere, vers- dönmek

Fr université üniversite OLat universitas 1. lonca, tüzel kişilik, birlik, 2. 13. yy'da Paris, Oxford ve Cambridge'de öğrenci ve öğretim üyelerinin haklarını korumak üzere kurulan loncalara verilen ad Lat universus tüm, genel

ünle- +Im

Ar ˀuns انس z [#Ans fuˁl msd.] evcil ve yumuşak başlı olma, alışkanlık, dostluk, yakınlık +iyetAr ˀanisa أنس zdostça ve tatlılıkla davrandı, alıştı, evcilleşti, yakınlık gösterdi, yumuşadı

Fr urée idrarı oluşturan maddelerden biri Fr urine idrar OLat aurina a.a. EYun oúron ούρον za.a. << HAvr *əwor-so- HAvr *wers-2 damlatmak, akıtmak

<< ETü üdre-

Fr urémie idrarda kanama

Fr uréthane İng urethane kimyada ürik asit esteri

üret- +Im

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.