Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

yır

yıldırım

≈ ETü yaldrık/yuldrık parlama, kıvılcım ETü yaldrı-/yuldrı- parlamak +Im ETü yaldız/yulduz parıltı, yıldız +I-

yıldız

<< ETü yultuz/yulduz yıldız

yılış|mak

<< ETü yılış- ılınmak, gevşemek, rahat olmak ETü yılı- ılınmak, ısınmak +Iş-

yılkı

<< ETü yılkı at sürüsü, at

yıpran|mak

ETü opra- (giysi) eskimek, aşınmak +In-

yır

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol yır yırladı [[o türkü söyledi. Bu sözcük genellikle aşk duygularını anlatan gazelleri ifade etmek için kullanılır. ır da denir.]]

<< ETü ır/yır türkü

Benzer sözcükler: ır

Bu maddeye gönderenler: ırla-


11.02.2018
yırt|mak

<< ETü yırt- yırtmak, parçalamak ETü yır-/ır- yarmak, kesmek +It-

yırtıcı

TTü yırt- +çI

yırtmaç

TTü yırt- +(A)mAç

yiğit

<< ETü yigit genç, delikanlı <? ETü yégen kardeş çocuğu, torun +It

yine

<< ETü yana tekrar, yeniden ETü yan- geri gelmek, dönmek +A