*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,744 madde altında toplam 27,396 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 11157 adet kelime arandı.
Son arananlar: imla, Fakih, dandik, yangın, liva, .

Son güncelleme: 20 Ekim 2014

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

BTü ıslık ETü sıkır- ötmek, ıslık çalmak +Ik

OFa apispārtan, apispār- tevdi etmek, emanet etmek

Fa ispanāχ/ispānac إسپناخ/إسپانج zbir sebze, spinacia oleracea << OFa spanāk a.a.

Fr spatule kürekçik, keskin kenarlı boya veya macun paleti << Lat spathula kürekçik Lat spatha kürek +ul+

Yun spasmós σπασμός zkasılma, spazm << EYun spasmós a.a.

Ar iṣrār إصرار z [#ṣrr ifˁāl IV msd.] a.a. Ar ṣarra صرّ zgıcırdadı, cırcır böceği gibi öttü

TTü īs sahip, malik +sIzTTü éye/iye a.a.

Yun/EYun astakós αστακός zbüyük deniz böceği << EYun ostakós οστακός za.a. EYun ostéon οστέον zkemik

İt stampa damga Ger *stampaz havan, baskı aleti Ger *stap-/*step- basmak, ayak basmak, adım << HAvr *stebh- a.a.

Ar iṣtilāḥ إصتلاح z [#ṣlḥ iftiˁāl VIII msd.] 1. uygun sayma, doğru bulma, 2. mutabakatla doğru kabul edilen şey, konvansiyon, terim Ar ṣalaḥa salih ve doğru idi

İt straglio ip, halat

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.