*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,906 madde altında toplam 28,998 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 8056 adet kelime arandı.
Son arananlar: imla, konsey, kompanse, sansür, cevval, .

Son güncelleme: 20 Şubat 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Ar iṣrār إصرار z [#ṣrr ifˁāl IV msd.] a.a. Ar ṣarra صرّ zgıcırdadı, cırcır böceği gibi öttü

Ar ˁişra ͭ عشرة z [#ˁşr fiˁlaͭ msd.] birlikte yeyip içme, birliktelik, yoldaşlık Ar ˁaşara عشر zbirlik oldu

TTü īs sahip, malik +sIzTTü éye/iye a.a.

Ar iştihāˀ إشتهاء z [#şhw iftiˁāl VIII msd.] arzulama, arzu Ar şahā شها zşiddetle arzuladı

Yun/EYun astakós αστακός zbüyük deniz böceği << EYun ostakós οστακός za.a. EYun ostéon οστέον zkemik

İt stampa damga Ger *stampaz havan, baskı aleti Ger *stap-/*step- basmak, ayak basmak, adım << HAvr *stebh- a.a.

Fa +istān ستان z+yer ve ülke belirten takı << EFa/Ave stāna- durma yeri, durak, konak, yer << HAvr *stā-na- a.a. HAvr *stā- durmak

Yun stin póli στην πόλι z Yun eis tin póli εισ την πόλι zşehir içi, iç şehir, Galata'ya kıyasla İstanbul'un sur içi bölümüne verilen ad § Yun eís είς zYun i pólis ἡ πόλις zşehir, özellikle Konstantin kenti, İstanbul

Fr station 1. durma, duruş, 2. durma yeri, durak Lat stātio a.a. Lat stāre, stāt- durmak +tion<< HAvr *stā- a.a.

Fr statistique sayısal veri toplama işi Alm Statistik devlet idaresi sanatı, idari amaçla toplanan sayısal bilgiler [17. yy], sayısal veri toplama işi [18. yy] İt stato devlet

Yun savrídion σαυρίδιον zküçük bir balık türü, trachurus << OYun saurís σαυρίς za.a. =? EYun saûros/saúra σαῦρος/σαύρα z1. kertenkele, 2. bir tür büyük deniz balığı, Lat. lacerta

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.