*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,906 madde altında toplam 28,998 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 4332 adet kelime arandı.
Son arananlar: yakı, imla, nomad, herkes, hemşire, .

Son güncelleme: 20 Şubat 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

ünl sus/sıs/şış susturma ünlemi

<< ETü süs-

<< ETü suwsa- susamak ETü suw su +sA-

<< ETü suwsak su kabı ETü suw su

Fa sūsan سوسن zsusam bitkisi Aram şūmşmā שומשמא za.a. Akad şamşammū yağ otu § Akad şamnu yağ Akad şammu ot, ilaç, şifalı bitki

Ar/Fa sūsan/sawsan سوسن zsoğanlı bir bitki, zambak veya iris Aram şūşanā שושנא zzambak İbr şōşanā a.a. ~? Mıs şşn bir tür çiçek, lotus

Jap sushi yosuna sarılmış pirinç ve çiğ balıkla yapılan meze Jap edomae nigirizushi «Edo usulü hızlı zushi», a.a. Jap narezushi ekşitilmiş balık

Fr suspension asma, asılma, asılı durma Lat suspensio a.a. Lat suspéndere, suspens- asmak, aşağı sarkıtmak +tionLat sub+pendére, pens- sarkıtmak

İt sosta durma, durdurma, durdurucu aygıt İt sostare durmak, duraklamak << Lat substāre, substāt- a.a. Lat sub+stāre, stāt- durmak

<< ETü sǖt << ATü *sügüt ATü *sügür- sıkarak sıvı çıkarmak, süzmek

İng shoot atma, fırlatma, ateş etme << Eİng scéotan seğirtmek, fırlamak << Ger *skeut- << HAvr *skeud- hızla atmak ve atılmak

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.