*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,744 madde altında toplam 27,396 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 5590 adet kelime arandı.
Son arananlar: totem, imla, Totem, çalak, Taşıt, .

Son güncelleme: 20 Ekim 2014

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Ar şarāra ͭ شرارة z [#şrr faˁālaͭ mr.] kıvılcım

Ar şarba ͭ شربة z [#şrb faˁlaͭ mr.] 1. bir defada içilen miktar, içim, 2. içecek şey, içki Ar şaraba شرب ziçti

Ar şaraf شرف z [#şrf faˁal msd.] 1. yücelme, öne çıkma, 2. yücelik, öncelik, seçkinlik Ar şarafa شرف zöne çıktı, yükseldi

Ar şurafa ͭ شرفه zbinada çıkıntı veya teras, ezan okunan balkon Ar şarafa شرف zöne çıktı, yükseldi

Ar şarḥ شرح z [#şrḥ faˁl msd.] 1. açma, yarıp içini çıkarma, 2. (bir metni) açıklama, yorumlama Ar şaraḥa شرح zaçtı, açıkladı

İng sherry bir tür tatlı şarap öz Jérez İspanya'da bir kent Lat oppidum Caesaris Sezar kenti öz Caesar Romalı devlet adamı

Fr chéri sevgili Fr cherir, cheriss- sevmek, değer vermek << Lat carus değerli << HAvr *kā-ro- HAvr *kā- sevmek, aşk

Ar şarīˁa ͭ شريعة z [#şrˁ faˁīlāͭ sf. f.] din, yasa, hukuk Ar şarˁ شرع z

Ar şarīf شريف z [#şrf faˁīl sf.] seçkin, şerefli Ar şarafa öne çıktı, yükseldi

İng sheriff ilçede kralın temsilcisi (İng), kasaba yöneticisi (Amer) << Eİng scīrgerēfa § Eİng scīr ilçe [mod. shire] Eİng gerēfa yönetici

Ar şarīk شريك z [#şrk faˁīl sf.] ortak Ar şarika شرك zpaylaştı, ortak oldu

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.