*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,744 madde altında toplam 27,396 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 4789 adet kelime arandı.
Son arananlar: imla, kolla-, jüristokrasi, köy, pır, .

Son güncelleme: 20 Ekim 2014

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

§ BTü uş/ış BTü ora

Ar şūrā شورا z [#şwr fuˁl msd.] danışma, görüşme Ar şāra شار zgösterdi, işaret etti

Ar şurb شرب z [#şrb fuˁl msd.] içiş, içki Ar şaraba شرب ziçti

İng shoot atma, fırlatma, ateş etme << Eİng scéotan seğirtmek, fırlamak << Ger *skeut- << HAvr *skeud- hızla atmak ve atılmak

Ar şuˁūr شعور z [#şˁr fuˁūl msd.] bilinç, bilme, algılama Ar şaˁara شعر zbildi, algıladı

Ar şuhadāˀ شهداء z [#şhd fuˁalā çoğ.] şehitler Ar şahīd شهيد z

Ar şukrān شكران z [#şkr fuˁlān msd.] teşekkür etme, minnet duyma Ar şakara شكر zminnet duydu

Fa şukūfe شكوفه zçiçek << OFa şkōfag a.a.

Ar şukr شكر z [#şkr fuˁl msd.] teşekkür etme, minnet duyma, övme, yüceltme Ar şakara شكر zminnet duydu, şükretti

Ar şumūl شمول z [#şml fuˁūl msd.] içerme, kapsama, kucaklama, kapsam Ar şamala شمل ziçerdi, kapsadı, sarıp sarmaladı

Ar şubha ͭ شبهة z [#şbh fuˁlaͭ msd.] belirsizlik, kuşku Ar şibh شبه zbenzerlik, gibi olma

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.