*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,089 madde altında toplam 30,970 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 4396 adet kelime arandı.
Son arananlar: imla, lolo, törpü, nispet, Mahiyet, .

Son güncelleme: 12 Ocak 2016

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fa/OFa andarūn أندرون zbir şeyin içi, iç taraf (ad) § Fa/OFa andar أندر ziç (edat) << EFa antara a.a. << HAvr *en-tero- daha iç (komparatif) HAvr *en

Fr indication 1. işaret etme, belirtme, belirti, 2. tıpta reçete yazma Lat indicare, indicat- parmağıyla göstermek, işaret etmek, belirtmek +ion≈ Lat index, indic- işaret parmağı +are

Fa andīşa أنديشه zdüşünce << OFa hantēşak/hantēşişn a.a. OFa hantēşītan düşünmek +a

Fr endogamie aile veya aşiret içi evlilik § EYun éndon ένδον zEYun gámos γάμος zevlenme +ia

İng endocrine iç salgılara ilişkin, tıpta hormonların genel adı § EYun éndon ένδον zEYun krínō κρίνω zsalgılamak

İng endorphin beyinde oluşan ve yapıca morfine benzeyen kimyasal madde 1974 Eric Simon, Amer. kimyacı. § İng endogenous içeride üreyen İng morphine morfin

Fr endoscope iç organları gözleme aygıtı § EYun éndon ένδον zEYun skopéō σκοπέω zgözlemek

Fr/İng endurance dayanıklılık Fr endurer dayanmak, sağlam kalmak +ance<< Lat indurare a.a. Lat in+1durus sert, sağlam +are

Fr induction çıkarsama, tümevarım Lat inductio Lat inducere, induct- sevketmek, -e götürmek, yol açmak +ionLat in+1ducere, duct- sevketmek

Fr indulgence 1. göz yumma, hoşgörme, 2. Katolik kilisesinde itiraf ve tövbe sonucu bazı günahların gözardı edilmesi Lat indulgentia a.a. Lat indulgēre göz yummak, sabır göstermek +entia

Fr industrie 1. çalışkanlık, çalışarak ortaya konan şeyler, 2. sanayi << Lat industria gayret, çalışkanlık Lat industrius çalışkan ALat endo-struus << HAvr *sterə- yaymak, sermek, ortaya çıkarmak

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.