Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Nişanyan Sözlük Android Uygulaması

Malmail

malihülya

Ar māliχūliyā مالخوليا z1. melankoli, kara sevda, 2. karanlık düşünce, endişe EYun melanχolía μελανχολία za.a.

malik

Ar mālik مالك z [#mlk fāˁil fa.] sahip olan, egemen, hükümdar Ar malaka ملك zegemen idi, sahip idi

malikâne

Ar mālik مالك zmülk sahibi

maliye

Ar māliyya(t) ماليّة z [#mwl y. msd.] mala ve gelire ilişkin

maliyet

Ar māliyya(t) ماليّة z [nsb.] mala ve gelire ilşkin (sıfat) Ar māl مال z

malt

Fr malte bira yapımında kullanılan darı Ger *malz- çürüme, gevşeme, yumuşama << HAvr *mel-1 gevşemek, yumuşamak

malta

öz Malta Akdeniz'de bir ada

maltız

~? İt maltese Maltalı öz Malta Akdeniz'de bir ada

maltoz

Fr maltose mayalanmış darıdan elde edilen bir şeker Fr malte malt +ose

malul

Ar maˁlūl معلول z [#ˁll mafˁūl mef.] sakat, illetli Ar ˁalla عَلَّ zbozuldu, kusurlu idi

malum

Ar maˁlūm معلوم z [#ˁlm mafˁūl mef.] bilinen Ar ˁalama علم zbildi