*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,105 madde altında toplam 31,424 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 3817 adet kelime arandı.
Son arananlar: teşekkül, yasin, narkoz, barsama, is.

Son güncelleme: 20 Eylül 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr orangoutan Malaya ve Sumatra bölgesine mahsus bir tür maymun Malay orang utan orman adamı

TTü oran +(In)tI

İt oratorio 1. dua yeri, şapel, 2. dini içerikli koral yapıt << OLat oratorium dua yeri Lat orare, orat- konuşmak, dil dökmek, dua etmek +orium

YLat professor ordinarius (Alman üniversitelerinde) nizami profesör Lat ordinarius nizami, usule uygun Lat ordo, ordin- düzen, nizam, tertip, rütbe +ari-

Fr/İng ordination 1. düzenleme, düzene sokma veya girme, 2. rahiplik mesleğine kabul edilme Lat ordinatio a.a. Lat ordo, ordin- düzen, nizam +ion

İt ordine 1. düzen, nizam, 2. emir, ödeme emri << Lat ordo, ordin- a.a.

TTü ordu donatım

Fr hors d'oeuvre ana yemek harici yenenler § Fr hors dış, dışarı Fr oeuvre iş, eser (<< Lat opus, oper- a.a. )

<< ETü ordū/ordo 1. in, yuva, konut, 2. hakan ve bey konağı, saray

Fr au revoir «yeniden görüşmek üzere», veda sözü § Fr à, au yönelme ve amaç belirten edat Fr revoir yeniden görmek Fr re+ voir görmek << Lat videre, vis- a.a.

Yun orfós ορφός zbir balık türü, serranus gigas << EYun orphōs ορφώς za.a.

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.