Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Nişanyan Sözlük Android Uygulaması

vardiya

varagele

TTü vara gele git gel

varak

Ar waraḳ ورق z [#wrḳ faˁal ] bitki yaprağı, altın veya gümüş veya kâğıt yaprağı

varaka

Ar waraḳa(t) ورقة z [#wrḳ faˁala(t) mr.] tek yaprak, belge

varan

Fr varane Mısır'a özgü dev kertenkele, varanus niloticus YLat varanus a.a. (İlk kullanım: 1820 Blasius Merrem (1761-1924), Alm. zoolog.) Ar waral/waran ورل/ورن z [#wrl] a.a.

vardakosta

İt guardacosta sahil koruma § İt guardia koruma, nöbet tutma İt costa kenar, kıyı

vardiya

[ Kâtip Çelebi, Tuhfetü'l-Kibâr fi Esfârü'l-Bihâr, 1656]
vardiyan başı bu geminin reisi olmak kanundur.

Ven vàrdia İt guardia nöbet, koruma Ger *ward- İt guardare korumak, gözetmek, nöbet tutmak

 gar1

Not: Türkçede kullanılan /v/ sesi, sözcüğün standart İtalyancadan ziyade Venedik dilinden alıntı olduğunu gösterir. LF sf. §697.

Bu maddeye gönderenler: vardakosta


23.12.2014
vareste

Fa vārasta وارسته zkurtulmuş, azade << EFa ava-rad- وا zbırakmak EFa rad-, ras- kurtulmak, serbest olmak

vargı

TTü var- +gU

+vari

Fa +vārī وارى zbenzerlik, gibi olma, bir niteliğe sahip olma Fa +vār وار z1. yüklü, taşıyan, sahip, 2. bir niteliğe sahip olan

varidat

Ar wāridāt واردات z [#wrd çoğ. ] gelirler Ar wārid وارد z [fāˁil t.] gelen +āt

varil

İt baríl/barrile küçük fıçı << OLat barriculus [küç.] a.a. OLat *barrica fıçı +icul°