Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Nişanyan Sözlük Android Uygulaması

ağabey

aguş

Fa āġuş آغش zsarmalama, kucaklama, kucak, belek Fa āġaştan آغشتن zsarmalamak, bulamak, bulaştırmak, belemek

ağ|mak

<< ETü aġ- yukarı kalkmak, çıkmak, yükselmek

1

<< ETü tuzak ≈? ETü av balık ve başka hayvan yakalamak

2

<< ETü aġ/aŋ ayrım, ayrık, iki bacağın veya iki parmağın arası

ağa

<< OTü aḳa/aġa büyük erkek kardeş, saygı unvanı ≈ Moğ aka

ağabey

[ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
ağa bey: Büyük birader.

 ağa, bey

Not: TDK Türkçe Sözlük abi yazımına ilk kez 2009 basımında yer verir.

Benzer sözcükler: abi, abilik, abisi, ağabeylik, ağbi


09.01.2015
ağaç

<< ETü yıġaç ağaç

ağar|mak

<< OTü ağar- beyazlaşmak, (mec.) ihtiyarlamak ETü ak beyaz +(g)Ar-

ağda

<< TTü ˁaḳīde (şekeri) عقيدة zkoyulaştırılmış pekmez

ağı

<< ETü aġu zehir

ağıl

<< ETü aġıl hayvan barınağı, çitle çevrili alan