*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,744 madde altında toplam 27,396 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 921 adet kelime arandı.
Son arananlar: gök, imla, susam, dar2, payplayn, .

Son güncelleme: 20 Ekim 2014

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Ar ˁabūs عبوس z [#ˁbs faˁūl im.] çatık kaşlı, asık suratlı Ar ˁabasa عبس zkaş çattı, surat astı

Ar ˁacabā عجباً z [zrf.] "şaşırarak, hayret ederek", soru sözcüğü Ar ˁacab عجب z [#ˁcb faˁal ] şaşırma, hayret +an

Ar aˁcar أعجر z [#ˁcr afˁal sf.] kaba, şişman, iri, güçlü Ar ˁacara عجر zkabardı, şişti

Ar min al-ˁacāˀib من العجائب ztuhaf şeylerden (biri) Ar ˁacāˀib عجائب z [#ˁcb faˁāˀil çoğ.] tuhaf şeyler Ar ˁacība ͭ عجيبة z [faˁīlāͭ sf. f.] tuhaf şey, hilkat garibesi

Ar ˁacala ͭ عجلة z [#ˁcl faˁalaͭ msd.] ivme, evecenlik Ar ˁacila عجل zacele etti

Ar ˁacam عجم z [#ˁcm] Arapça bilmeyen, barbar, yabancı, özellikle İranlı Aram agamah אגּמָּה zhalk, kavim, özellikle yabancı kavim, Romalı Aram agam אגם zanne

İt agente başkası adına iş yapan, vekil << Lat agens, agent- 1. yapan, eyleyen, iş gören, 2. vekil Lat agere, act- yapmak, etmek

Ar ˁacab عجب z [#ˁcb faˁal ] şaşkınlık, hayret Ar ˁaciba عجب zşaşırdı, hayret etti

Ar ˁacaza ͭ عجزة z [#ˁcz faˁalaͭ çoğ.] acizler, düşkünler Ar ˁacīz عجيز z [faˁīl sf.]

<< ETü āçığ ETü āçı- acımak +Ig

<< ETü āçı-

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.