*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,104 madde altında toplam 31,235 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 4230 adet kelime arandı.
Son arananlar: ebru, kur, alet, sodomi, ciyak, .

Son güncelleme: 23 Ağustos 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Ar ˁadl عدلى zadalet Ar ˁadlī [nsb.] adalete ilişkin

İng admin [abb.] İng system administrator sistem yöneticisi Lat administrare birine hizmet etmek, birinin işlerini vekâleten yürütmek Lat ad+ministrare hizmet etmek Lat minister hizmetçi, yardımcı, vekil +areLat minus küçük

Fr adolescence ergenlik Lat adolescentia yetişme hali, a.a. Lat adolescere, adult- büyümek, yetişmek +entiaLat ad+alere beslemek, büyütmek

Fr adrenaline İng adrenalin böbreküstü bezlerinin salgıladığı hormon 1901 Yokichi Takamine, Jap. kimyacı. Lat ad+renes böbrek

Fr adresse 1. hitap, bir mektubun hitap cümlesi, 2. postada mektubun iletileceği sokak ve numarası Fr adresser birine veya bir şeye yönelmek, yöneltmek, hitap etmek << OLat addirectare a.a. Lat ad+directus yönelen, doğru, düz

Fr aéro+ İng aero+ [bileşik adlarda] hava Lat aer hava EYun aḗr αήρ za.a. << HAvr *āwer- a.a.

İng aerobic oksijen alma tekniğine dayalı bir egzersiz türü 1968 Kenneth Cooper, ABD. İng aerobe biyolojide oksijenle yaşayan hücre türü +ikYLat aerobius

Fr aérodynamique İng aerodynamic 1. havada hareket eden cisimlerin mekaniğine ilişkin, 2. hava direncini azaltan

İng aerodrome havaalanı

İng aerosol a.a. 1926 Erik Rotheim, Norv. mühendis. § Lat aer hava Lat solutio eriyik

af

Ar ˁafw عفو z [#ˁfw faˁl msd.] (günah veya kusuru) silme, affetme Ar ˁafā عفا zsildi, affetti

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.