*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,906 madde altında toplam 28,998 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 10157 adet kelime arandı.
Son arananlar: kadı, Berrak, müteallik, sinameki, keleş, .

Son güncelleme: 20 Şubat 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr aéro+ İng aero+ +hava Lat aer hava EYun aēr αήρ za.a. << HAvr *āwer- a.a.

İng aerobic oksijen alma tekniğine dayalı bir egzersiz türü 1968 Kenneth Cooper, ABD. İng aerobe biyolojide oksijenle yaşayan hücre türü +ikYLat aerobius

Fr aérodynamique İng aerodynamic 1. havada hareket eden cisimlerin mekaniğine ilişkin, 2. hava direncini azaltan

İng aerodrome havaalanı

İng aerosol a.a. 1926 Erik Rotheim, Norv. mühendis. § Lat aer hava Lat solutio eriyik

af

Ar ˁafw عفو z [#ˁfw faˁl msd.] silme, giderme, cezasını iptal etme Ar ˁafā عفا zsildi, giderdi, affetti, muaf tuttu, kaçındı

<< TTü ivecen aceleci, telaşlı, devingen TTü iv-/év- acele etmek +AcAn

Ar āfāḳ آفاق z [#Afḳ afˁāl çoğ.] 1. ufuklar, uzak ülkeler, dünya, 2. felsefede enfüs zıddı, dış dünya, objektif alem Ar ufḳ اوفق zufuk

onom afal afal/aval aval şaşkınlık belirten bir deyim +lA-

Fr aphasie konuşma yeteneğini yitirme, konuşamama EYun aphasía αφασία za.a. EYun an+phēmí, phā- φημί, φα- zkonuşmak, söylemek << HAvr *bhā-2 a.a.

Fa āfirīn آفرين zövgü, kutsama, alkış << OFa āfrīn a.a. OFa āfrītan, āfrīn- 1. övmek, kutsamak, 2. yaratmak

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.