*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,744 madde altında toplam 27,396 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 3102 adet kelime arandı.
Son arananlar: imla, ceza, tirbuşon, iptida, muavin, .

Son güncelleme: 20 Ekim 2014

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Ar ˁallāma ͭ علّامة z [#ˁlm faˁˁālaͭ mesl.] çok bilen, çok alim, en alim Ar ˁalama bildi

İt allegro şen, neşeli << OLat *allecrus Lat alacer, alacr- canlı, hareketli

§ Ar ˁallama علّم zbildirdi Ar kallama كلّم zkonuştu

Fr Allemand a.a. öz Alamanni 3. yy'da ortaya çıkan bir Germen aşiretleri birliği § Ger *all- tüm, her Ger *manniz insan, erkek

Fr almanach yıllık, salname, çeşitli bilgiler içeren takvim YLat almanac a.a. 1267 Roger Bacon, İng. düşünür. Ar al-munaḳḳaḥ المنقّح z [#nḳḥ mufaˁˁal II mef.] gözden geçirilmiş, redakte edilmiş, özetlenmiş (yazı) Ar tanḳīḥ تنقيح z [tafˁīl II msd.] bir kitabı redakte etme, fazlasını kesme, kısaltma, özetleme Ar naḳaḥa نقح zbudadı

Kırg almaş nöbet, münavebe +Ik

alo

Fr allo telefon hitabı İng hallo/hullo genel selam sözü EFr ho là "hey oradaki!"

İng aloe kaktüse benzer bir bitki ve bundan elde edilen acı öz EYun alóē ἀλόη za.a. İbr ahaloth אהלות z [çoğ.] 1. parfümeride kullanılan bir ağaç, aquilaria, öd ağacı, 2. a.a.

Fr/İng allocation tahsis etme, yerleştirme OLat allocare bir yere veya bir amaca tahsis etmek Lat ad+locare yerleştirmek

Fr alopécie saçların geçici olarak dökülmesine yol açan hastalık EYun alōpēkia αλωπηκια za.a. EYun alōpēks αλωπηξ ztilki << HAvr *wlp-ē- a.a.

Fr allotropie aynı kimyasal bileşime sahip maddenin farklı hallerde bulunması Jöns Jakob Berzelius, İsv. kimyacı (1779-1848). § EYun állos άλλος zbaşka EYun trepō, trop- τρεπω, τροπ- zdönmek

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.