*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,064 madde altında toplam 30,453 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 721 adet kelime arandı.
Son arananlar: yanlış, Hadim, zina, kanun1, Menteşe, .

Son güncelleme: 10 Eylül 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

EYun ámphi bir şeyin her iki yanında veya etrafında olmayı bildiren edat ve fiil öneki << HAvr *ambhi

Fr amphibie 1. su ve karada yaşayan canlı, 2. su ve karada hareket eden araç veya askeri birlik EYun amphibíos αμφιβίος zçift canlı EYun amphi+bíos βίος zcanlı

Fr amphithéatre daire veya yarım daire şeklinde tiyatro Lat amphitheatrum çift yanlı (tam daire veya oval) tiyatro EYun amphi+théatron θέατρον ztiyatro

Fr emphysème tıpta bir vücut dokusunun gazla şişmesi EYun emphysēma εμφῦσημα ziçine üfleme, şişirme EYun emphysáō εμφυσάω z +maEYun en+physáō φυσάω züflemek, üfürmek, şişirmek

EYun amphoreús/amphiphoreús αμφορεύς/αμφιφορεύς ziki kulplu küp veya testi EYun amphi+phérō φέρω ztaşımak << HAvr *bher-1 taşımak, getirmek

YLat amygdala beyinde badem şeklinde bir organ EYun amygdálē ἀμυγδάλη zbadem

İsp amigo arkadaş << Lat amicus sevgili, dost, arkadaş Lat amare sevmek

Ar ˁamīḳ عميق z [#ˁmḳ faˁīl sf.] derin Ar ˁamuḳa عمق zderin idi

Ar ˁāmil عامل z [#ˁml fāˁil fa.] 1. işleyici, sanatkâr, 2. etken, faktör Ar ˁamala عمل zişledi, eyledi

Ar āmīn آمين zdua sözü İbr/Aram āmēn אָמֵן z«öyledir» (dua sözü) İbr/Aram ˀāmen אָמֵן zemin ve sadık olma

Fr amine kimyada bir bileşik Lat ammonia

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.