*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,744 madde altında toplam 27,396 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 1966 adet kelime arandı.
Son arananlar: hım, imla, kıtıpiyos, amenna, rögar, .

Son güncelleme: 20 Ekim 2014

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

YLat aluminium bir metal 1808 Sir Humphrey Davy, İng. kimyacı. Lat alumen şap

Fr alluvion akarsuyun sürüklediği kumlu toprak, dere mili Lat alluere suyla sürüklenmek Lat ad+lavare, laut- suyla akıtmak, yıkamak

Fr alliance 1. ittifak, 2. nikâh yüzüğü Fr allier bağdaşmak, bağdaştırmak, ittifak etmek << Lat alligare a.a. Lat ad+ligare bağlamak

İng Alzheimer's disease erken bunama hastalığı 1906 öz Alois Alzheimer Alman psikiyatr (1864-1915)

am

<< BTü am/em

ama

Ar ammā أمّا zgelgelelim, maamafih (bağlaç) Ar am أم zfakat

Ar aˁmāˀ أعماء z [#ˁmy afˁal sf.] kör, gözleri görmeyen Ar ˁamiya عمى zkör olma, karanlık olma

<< ETü āmāc ok hedefi, nişangâh Fa āmāc 1. saban demiri, 2. ok hedefi, nişangâh

Fa āmāde آماده zgelmiş, hazır Fa āmadan, āmāy- آمدن, آماى zgelmek, varmak, olmak, hazır olmak << OFa āmatan gelmek

Ar āmāḳ آماق z [#mAḳ afˁāl çoğ.] pınarlar Ar muˀḳ مؤق zgözün iç köşesi, göz pınarı

Ar aˁmāl [#ˁml afˁāl çoğ.] ameller, yapılan işler Ar ˁamal أعمال z

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.