*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,103 madde altında toplam 31,182 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 2164 adet kelime arandı.
Son arananlar: fetiş, ata, yorgan, yanlış, atarlı, .

Son güncelleme: 20 Ağustos 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr ampère elektrik birimi 1881 Paris Elektrik Kongresi. öz André-Marie Ampère Fransız fizikçi (1775-1836)

Fr empire 1. imparatorluk, 2. Fransa'da Birinci İmparatorluk (1804-1815) dönemine özgü mobilya stili << Lat imperium komutanlık, imparatorluk

Fr empirique deney ve gözleme dayanan +ikEYun empeirikós εμπειρικός zteoriye değil deneye dayanmayı sabunan bir tıp ekolü EYun empeiría εμπειρία zdeneyim +ik-EYun en+peiráō πειράω zdenemek, teşebbüs etmek << HAvr *perya- HAvr *per-3 sınamak, tehlikeye girmek veya sokmak

Fr amplificateur ses yükseltici Lat amplificator genişletici Lat amplificare, ampl genişetmek, bollaştırmak, büyütmek +or§ Lat amplus bol, büyük Lat facere, fact- yapmak

Fr ampoule şişecik, cam tüp, ampul Lat ampulla [küç.] Lat ampora testi +ul-EYun amphoreús αμφορεύς z

Fr amputer budamak, kol ve bacak kesmek Lat amputare budamak Lat ambi+putare 1. budamak, biçmek, 2. saymak, sanmak, düşünmek << HAvr *pu-to- kesik HAvr *pau-2 biçmek, bıçak vurmak

Ar ˁamūd عَمُود z [#ˁmd faˁūl im.] direk, sütun, dikilitaş (≈ Ar ˁamada عَمَدَ zdikti, ayağa kaldırdı ) Aram ˁammūd עַמּוד zdirek, sütun Aram ˁamad עַמַד zdurmak

Fr amiante ateşten etkilenmeyen bir mineral EYun amiántos αμιάντος z«lekesiz, lekelenmez», a.a. EYun a(n)+miaínō μιαίνω zlekelemek

an

Ar ān آن z [#Awn] en kısa süre

<< OTü aŋ- hatırlamak, aklına getirmek ≈? ETü ayıraç, ayrım

ana

<< ETü ana anne çoc na-na

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.