Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

anı anlatmak

angora

İng angora 1. Ankara kenti, 2. tiftik keçisi, tiftik yünü TTü Anġara Ankara EYun Ánkyra άνκυρα za.a.

angst

Alm Angst daralma, sıkıntı Lat angustia a.a. Lat angustus [pp.] dar, sıkışık Lat angere daraltmak +()t°

angut

<<? ETü aŋġıt ördeğe benzer bir kuş, anas casarca veya anas nigra

anha minha

§ Ar ˁanhā عنها zona Ar minhā منها zondan

anı

TTü an- +I(g)

anımsa|mak

TTü an- +ImsA-

anır|mak

<< ETü aŋra-/aŋıla- (eşek, aslan) haykırmak ETü aġız

anıt

TTü an- +Ut

anız

<< ETü aŋız ekin biçildikten sonra tarlada kalan saplar

ani

Ar ān آن zen kısa süre

anilin

Alm Anilin bir tür kimyasal boya (İlk kullanım: 1841 C.J.Fritzsche, Alm. kimyacı.) Alm Anil çivit bitkisi ve boyası +in° Port anil a.a. Ar an-nīl النيل za.a. Sans nīla नील z1. koyu renk, özellikle koyu mavi, 2. çivit bitkisi ve boyası