*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,744 madde altında toplam 27,396 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 5601 adet kelime arandı.
Son arananlar: muhkem, imla, şamar, mesiyanik, ekliptik, .

Son güncelleme: 20 Ekim 2014

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr anachronique 1. eski zamana ait bir anlatım veya tasvire yeni zamana ait unsurlar katan, 2. çağın gerisinde kalmış, modern olmayan EYun ana+χrónos χρόνος zzaman, çağ +ik

Fr analphabétisme okuryazar olmama Fr an+alphabet alfabe +ism

Fr analyse, analyt- çözümleme, ayrıştırma EYun análysis ανάλυσις za.a. EYun analúō αναλύω zayrışmak, ayrıştırmak +sisEYun ana+lúō, lys- λύω, λυσ- zçözmek << HAvr *leu-1 çözmek, gevşetmek

Fr analgésie uyuşturma, acı duygusunu giderme EYun an+algaisía αλγαισία zacı duyma § EYun álgos άλγος zacı EYun aisthánō αισθάνω zduymak, hissetmek

Fr analogue 1. benzer, kıyaslanabilir, 2. (doğal hareketi taklit etme anlamında) dijital olmayan EYun análogon ανάλογον z [n.] orantılı şey, benzeri EYun ana+légō, log- λέγω1, λογ- zsaymak, hesaplamak

Fr anamnèse 1. geçmişi hatırlama eylemi, 2. tıpta hastayı sorgulayarak teşhis etme yöntemi EYun anámnēsis ἀνάµνησις zgeri-anımsama, hatırlama EYun ana+mnēsis anımsama

Fr ananas tropik ükelerde yetişen bir meyve Port ananas a.a. Tupi/Guarani ananá a.a.

Ar ˁanˁana ͭ عنعنة z [#ˁnˁn faˁfaˁaͭ q. msd.] "falan filandan, o da filandan aktardı ki" şeklinde rivayet zinciri Ar ˁan عن z+den hali bildiren edat

Fr anarchie yönetimsizlik, kargaşa EYun an+arχē αρχη ziktidar, hükümranlık, önderlik

Ar ˁan ˀaṣl عن أصل zkökten, soydan

Ar ˁanāṣir عناصر z [#ˁṣr faˀālil çoğ.] unsurlar Ar ˁunṣūr عنصور zöge

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.