*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,906 madde altında toplam 28,998 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 2853 adet kelime arandı.
Son arananlar: deodoran, Hulus, Hizip, torpil, mevsim, .

Son güncelleme: 20 Şubat 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr enchanté 1. sihirlenmiş, büyülenmiş, 2. «büyülendim», nazik tanışma sözü Fr enchanter büyülemek << Lat incantare 1. şarkı veya ilahi söylemek, 2. büyü yapmak Lat in+1cantare şarkı söylemek

Fr encyclopédie YLat encyclopaedia genel eğitim programı [xvi], her konuya değinen eğitici kitap [xviii] § EYun enkýklios ενκύκλιος zgenel olarak (EYun en+kýklios κύκλιος zdairesel, çember şeklinde, genel ) EYun paídeúō παίδεύω zeğitmek

BTü *aŋsız ayırtsız, farksız veya fark etmez +In2BTü ayırt, fark +sIz

ant

<< ETü ant sözleşme, yemin <? ETü aŋ- hatırlamak, zikretmek +It

Fr antagoniste rakip, karşıt, bir şeyin etkisini gireren karşıtı EYun antagōnistēs ανταγωνιστής zbirine karşı yarışan, rakip EYun agōnistēs αγωνιστής zyarışmacı EYun agōnízomai αγωνίζομαι zyarışmak +istEYun anti+agōn αγών zyarışma << HAvr *ag- harekete geçirmek, sürmek

Fr entente mutabakat Fr entendre anlamak << Lat intendere yönelmek, ilgilenmek, kulak vermek Lat in+1tendere, tens- germek

Fr antenne 1. böcek duyargası, 2. elektromanyetik alıcı ve verici anteni YLat antenna böcek duyargası Lat antenna/antemna yelken direği ~? EYun

Fr en-tête başlık, mektup kâğıdı başlığı Fr tête baş << Lat testa 1. topraktan yapılan saksı, kâse, 2. (geç dönem halk dilinde) kafatası, kafa

Fr/İng anti karşı, zıt EYun antí αντί zbir şeyle yüz yüze, karşı karşıya olma bildiren edat ve fiil öneki << HAvr *ant- ön, yüz, cephe

İng anti-aging yaşlanmaya karşı İng age 1. yaş, çağ (isim), 2. yaşlanmak (fiil) +ing

İng antibiotic «canlı organizmalara karşı», bakterisidlerin genel adı 1941 Selman Waksman, Amer. biyofizikçi. EYun bíos, biot- βίος, βιοτ- zcan, hayat +ik

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.