*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,906 madde altında toplam 28,998 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 3011 adet kelime arandı.
Son arananlar: imla, bezir, yumuşa-, şopar, mütekabil, .

Son güncelleme: 20 Şubat 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Ar aṣl أصل z [#Aṣl faˁl msd.] kök, soy, ilke, temel, öz, esas

Ar aṣīl أصيل z [#Aṣl faˁīl sf.] köklü, soylu Ar aṣl أصل zkök, soy

Fr asymmétrie simetrik olmama Fr an+symmétrie simetri

Fr assimiler özümsemek, benzeşmek veya benzeştirmek Lat assimilare benzetmek, benzeştirmek Lat ad+similis benzer

<< ETü aşğın- aşınmak, sürtünerek eskimek ETü aşuk topuk (ayak izi?) +In-ETü aş- geçmek (yürümek?) +Uk

Fa āşnā/āşinā آشنا zbilinen, tanıdık << OFa āşnāk a.a. OFa āşnūtan, āşnāv- duymak, algılamak, bilmek << EFa ā-χşnav- bilmek EFa/Ave ?+χşnā-, χşnās- a.a.

Ar ˁaṣr عصر z [#ˁṣr faˁl ] 1. çağ, dönem, devir, 2. ikindi vakti Aram ˁaṣarthā עַצַרְתָא z İbr ˁasereth עַצֶרֶת z1. kalabalık, hengâme, 2. Pesah bayramını izleyen elli günlük süreyi tamamlayan festival, herhangi bir dönemin sonu İbr ˁāṣar sıkışmak, tıkanmak, kalabalık olmak

<< ETü aşur- öte yana geçirmek ETü aş- o z +Ur-

Ar ˁaşīra ͭ عشيرة z [#ˁşr faˁīlāͭ sf. f.] akrabalardan oluşan topluluk, boy, klan

<< ETü aşru ölçüyü aşan, son derece ETü aşur- öte yana geçirmek +U

İng assist 1. yardım etme eylemi, 2. bazı takım sporlarında skora yol açan yardım İng to assist el vermek, yanında durmak

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.