*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,744 madde altında toplam 27,396 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 8254 adet kelime arandı.
Son arananlar: mertebe, Boyoz, imla, kitle, ar2, .

Son güncelleme: 20 Ekim 2014

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fa āstān/āsitāne آستان/آستانه zeşik, kapı << EFa *ā-stāna § EFa ā- yönelme, önünde olma, varma bildiren edat ve önek EFa stāna durma << HAvr *stā- a.a.

Ar ˁaskar عسكر z [#ˁskr] ordu Fa laşkar لشكر zordu

İng ascetic maddi dünyadan elini çeken kimse, zahit EYun askētikós ἀσκητικός z EYun askéō ἀσκέω ztalim etmek, egzersiz etmek, bir disipline uymak +ik

as- +gI

Ar ˀaṣlan أصلا z [zrf.] 1. aslen, kök veya öz itibariyle, 2. (olumsuz fiille) hiç, katiyen Ar ˀaṣl أصل z [#Aṣl] soy, kök +an

Ar ˀaṣliyya ͭ أصليّة z [f.] Ar ˀaṣl [#Asl nsb.]

TTü as- +mA

TTü asma lento

Fr assorti uyumlu Fr assortir bir örneğe uygun olarak seçmek Lat ad+sortiri (kura ile) seçmek Lat sors, sort- pay, kısmet, kader << HAvr *srti- HAvr *ser-3 dizmek

Fr associé yoldaş, ortak, eş görevli İng associated Lat associare birine eşlik etmek, biriyle yoldaşlık veya ortaklık etmek Lat ad+sociare yoldaşlık etmek

Fr asocial sosyal olmayan 1927 Charles du Bos, Fr. eleştirmen. Fr an+social

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.