*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,092 madde altında toplam 30,983 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 2252 adet kelime arandı.
Son arananlar: sürpriz, sekoya, ibraz, abes, sik-, .

Son güncelleme: 23 Nisan 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fa āstān/āsitāna آستان/آستانه z1. eşik, kapı, 2. (mec.) saray veya başkent << EFa *ā-stāna § EFa ā- yönelme, önünde olma, varma bildiren edat ve önek EFa stāna durma << HAvr *stā- a.a.

Ar ˁaskar عسكر z [#ˁskr q.] ordu ≈ Fa laşkar لشكر zordu

İng ascetic maddi dünyadan elini çeken kimse, zahit EYun askētikós ἀσκητικός z EYun askéō ἀσκέω ztalim etmek, egzersiz etmek, bir disipline uymak +ik-

TTü as- +gI

Ar aṣlan أصلا z [zrf.] 1. aslen, kök veya öz itibariyle, 2. (olumsuz fiille) hiç, katiyen Ar aṣl أصل z [#Aṣl] soy, kök +an

Ar aṣliyya(t) أصليّة z [fem.] Ar aṣl [#Asl nsb.]

TTü as- +mA

TTü asma lento

Fr assorti uyumlu Fr assortir bir örneğe uygun olarak seçmek Lat ad+sortiri (kura ile) seçmek Lat sors, sort- kısmet, kader, sıra

Fr associé [pp.] yoldaş, ortak, eş görevli İng associated Lat associare, associat- eşlik etmek, yoldaşlık veya ortaklık etmek Lat ad+socius refik, yoldaş +are

Fr asocial sosyal olmayan 1927 Charles du Bos, Fr. eleştirmen. Fr an+social

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.