*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,906 madde altında toplam 28,998 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 598 adet kelime arandı.
Son arananlar: örgensel, imla, marjinal, örgüt, çayır, .

Son güncelleme: 20 Şubat 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

ast

ETü astın alt (yön zarfı) <? ETü as- sarkıtmak +It

Fa āstar آستر zörtü, giysilerin iç yüzünde kullanılan kaba kumaş << EFa *ā-star- yanına veya üstüne sermek EFa/Ave star- yaymak, sermek << HAvr *ster- a.a.

İng asterisk hurufatta * işareti EYun asterískos ἀστερίσκος z [küç.] yıldızcık EYun astēr ἀστήρ zyıldız

Fr asteroïde yıldıza benzeyen gök cismi, gezegencik İng asteroid yıldıza benzeyen gök cismi, gezegencik 1802 Sir William Herschel, Alm/İng. astronom. § EYun astēr ἀστήρ zyıldız EYun eídos εἶδος zbiçim, görüntü, gibi

Fr astigmate gözü noktaları seçemeyen kimse İng astigmatic a.a. 1849 William Whewell, İng. bilim adamı. EYun an+stígma στίγμα, στιγματ- znokta EYun stízō στίζω zsivri bir uçla delmek +ma

Fr asthme astım hastalığı EYun ásthma άσθμα znefes darlığı, soluk soluğa kalma

öz (Rus) Astraχan Hazar Denizi kıyısında bir kent KTü χāss-i tarχan 1460 yıllarında Hazar Denizinin kuzeyinde kurulan Tatar beyliği ve bu beyliğin başkenti KTü tarχan bir yönetim veya asalet ünvanı, tarkan

Fr/İng astro+ +yıldız EYun astēr/ástron ἀστήρ/άστρον zyıldız << HAvr *əster- a.a. HAvr *ster-2 a.a.

Fr astrologie yıldız bilimi EYun astrologeía αστρολογεία za.a. § EYun ástron άστρον zyıldız EYun logeía λογεία z

Fr astronomie yıldızların düzenini inceleyen bilim EYun astronomía αστρονομία za.a.

İng astronaut uzay yolcusu § EYun astēr, astro- αστηρ, αστρο- zyıldız EYun naútēs ναύτης zgemici, denizci

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.