*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,906 madde altında toplam 28,998 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 2841 adet kelime arandı.
Son arananlar: liste, imla, yangın, Düet, Düello, .

Son güncelleme: 20 Şubat 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fa barġul/burġul برغل zkaba öğütülmüş buğday

İng boulimia aşırı yeme hastalığı EYun boulimía βουλιμία z«sığır açlığı», tatminsiz açlık § EYun boûs βοῦς zsığır EYun limós λιμός zaçlık

TTü bul- +mAcA

Fr bulletin kısa rapor, bildiri İt bulletino [küç.] OLat bulla 1. yuvarlak şey, top, mühür mumuyla yapılan damga, 2. mühürlü belge, ferman

Ar bulūġ بلوغ z [#blġ fuˁūl msd.] 1. hedefe ulaşma, varma, erme, 2. ergenlik Ar balaġa بلغ zsonuna vardı, ulaştı

TTü bulun- +tI

<< ETü bulıt bulut <? ETü bu buhar

Fr boulevard 1. istihkâm, şehir suru, 2. 18. yy'dan itibaren yıktırılan kent surları yerine açılan geniş cadde Alm Bollwerk dikme kütüklerden yapılan koruma duvarı, sur § EAlm bol kütük, tomruk [mod. bohle] (HAvr *bhel-2 şişmek, kabarmak, tomurmak ) Alm werk iş, yapı (<< HAvr *werg- çalışmak, iş yapmak )

İng bouillon kaynatılıp yoğunlaştırılmış et suyu Fr bouillon a.a. Fr bouiller kaynatmak

Fa būnbār/mūbār بونبار/موبار zkalın bağırsak Fa būn/mū بون zdışkı

İng boomerang Avustralya yerlilerine özgü helezoni kesimli çubuk Avustral

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.