*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,906 madde altında toplam 28,998 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 2549 adet kelime arandı.
Son arananlar: imla, setre, biyoloji, kök, priapizm, .

Son güncelleme: 20 Şubat 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fa +bar/+var بر/ور z+getiren, taşıyan, ürün veren Fa burdan, bar- بردن, بر zgetirmek, taşımak, ürün vermek, dünyaya getirmek, doğurmak << EFa bar- a.a. (Ave baraiti a.a. Sans bhárati a.a. ) << HAvr *bher-1 a.a.

Fa bar/bar- 1. üzere, üzeri (edat), ismin +de hali, 2. yukarı doğru hareket bildiren fiil öneki << EFa upari- a.a. Ave upairi- << HAvr *(s)uper- üze, üst (edat)

Ar barāˀa ͭ براءة z [#brA faˁālaͭ msd.] aklanma, muaf olma, bir suç veya borçtan kurtulma

Fa bar-ā-bar بر آ بر z1. üst üste, yüz yüze, karşı karşıya, 2. eşit, denk Fa bar بر züst, üzeri, üzere, +e doğru (edat) << OFa apar+ a.a.

Ar barˀa ͭ برءة z [#brA faˁlaͭ mr.] 1. diploma, ferman, belge, 2. İslam inancında Kuran'ın dünyaya indirildiği gece İbr brīth ברית zsözleşme, ahit, özellikle tanrının İsrailoğullarına ve onların peygamberlerine verdiği ahit

Fa bar-bād dādan برباد دادن zrüzgâra savurmak, yok etmek Fa ber+bād باد zrüzgâr

İt barbièr/barbiere sakal traşı yapan kimse İt barba sakal

YLat berberis bir süs bitkisi ?

Fa barcaste برجسته zkabaran, sıçrayan, (mec.) öne çıkan Fa barcastan برجستن zyukarı sıçramak, kalkmak Fa ber+castan sıçramak, seğirmek

Kürd berdêl 1. değiştokuş, takas, 2. başlık parası yerine aynı aileden kız almak suretiyle yapılan takas § Kürd ber- üzerine, bir şeyin yerine (edat) Kürd dêl değişme, bedel

Ar barda-l-ˁacuz بردالعجز zkışın sonundaki en soğuk beş gün § Ar bard برد z [#brd] soğuk Ar ˁacuz عجز z [#ˁcz] kıç, art, bir şeyin son bölümü, şiirde bir beytin son ayağı

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.