*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,064 madde altında toplam 30,453 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 2761 adet kelime arandı.
Son arananlar: sitüasyon, cezve, akrobat, famfatal, gûnagûn, .

Son güncelleme: 10 Eylül 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

İng bionic canlı organizmalara ait özellikleri mekanik ve elektronik sistemlere uygulama disiplini 1958 Jack Steele, Amer. mühendis. İng bio-electronic

Fr biopsie İng biopsy canlı doku örneğinin mikroskopla tetkiki Ernest Besnier, Fr. tabip (1831-1909). § EYun bíos βίος zyaşam EYun ópsis όψις zbakma, bakış

İng biorhythm a.a.

<< ETü biz birinci çoğul şahıs zamiri

<< OTü biz iğ, çuvaldız ETü *bi keskin, sivri?

Fa bīzār بىزار zayrı düşmüş, uzak, yoksun § Fa بى zyoksunluk edatı << OFa abēçār/abēzār a.a. Fa zār زار zbir şeyin yetiştiği veya bol olduğu yer, dolu, münbit

Ar bi-ḏātihi بذاته zözü itibariyle § Ar ḏāt ذات zöz, kendi Ar +hi هِ züçüncü tekil şahıs iyelik eki

Fr bismuth yarı-metalik bir element Alm Wismut a.a. <? EAlm wīs beyaz

Fr bison bir tür yaban sığırı << OLat bison a.a. EYAlm wisunt a.a. Ger *wis- pis kokmak << HAvr *weis- pis kokmak, zehir

Fr biseauté (cam, tahta veya mücevherde) pah verilmiş Fr biseau/bizeau eğimli kenar, pah Fr biais eğim, diyagonal kesim

Ar bi'ḏ-ḏāt بالذات zşahsen, ta kendisi

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.