*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,906 madde altında toplam 28,998 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 6043 adet kelime arandı.
Son arananlar: meme, aparatçik, covino, akaret, fok, .

Son güncelleme: 20 Şubat 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

<< ETü çekürge/çekürtge çekirge veya cırcır böceği ETü (onom) çakır/*çekürt şakırdama sesi +gA

TTü çek- +mAcA

TTü kürek çek-

<< TTü çal- vurmak

Ar calāda ͭ جلادة z [#cld faˁālaͭ msd.] sabır, direnç Ar caluda جلُد zdirendi, sağlam idi Ar cild جلد z

Ar calāl جلال z [#cll faˁāl msd.] ulu ve heybetli olma, azamet, ululuk, yücelik Ar calla ulu idi Aram gēl, galā גֵּל, דַּלָא zhöyük, tümsek

ETü çalab yüce kişi, efendi, rabb, rahip Süry ṣəlab/ṣəlīb צלב z1. haç, 2. (mecazen) rabb, rahip

<< TTü çelek/çelenk چيلان zbüyük ve gösterişli kuş tüyü, telek

Ar calab جلب z [#clb faˁal ] 1. başka yerden getirilen mal, özellikle hayvan, 2. davar veya ticari eşya getiren, ithalatçı Ar calaba جلب zçağırdı, mal getirdi

TTü çalık 1. kesik, 2. vuruk, dövülmüş TTü çal- vurmak, dövmek, kesmek +Ik

TTü çalım

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.