cumhuriyet

cuma

Ar cumˁa(t) جمعة z [#cmˁ fuˁla(t) mr.] 1. toplantı, cemiyet, 2. cuma namazı kılınan gün Ar camaˁa جَمَعَ ztopladı

cumba

İt gibbo çıkıntı, binalarda üst kat çıkıntısı

cumbul

onom suya düşme sesi

cumburlop

onom cup/cumbur düşme sesi, özellikle suya düşme sesi

cumhur

Ar cumhūr جمهور z [#cmhr q. msd.] birikme, yığın, birikinti, halk kalabalığı

cumhuriyet

YO: [ Amedî Galib Efendi, Sefaret Mektupları, 1802]
França cumhūruna me'muriyetinize mebni ... Fransa cümheriyyesinin mevālātına dāir YO: "bir yönetim biçimi" [ Şinasi, Tasvir-i Efkâr makaleleri, 1862]
Amerika Memālik-i Müctemiˁāsı ahalisinden Cenublular, cumhūriyet idāresinde ve Hıristiyan mezhebinde oldukları haldec [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
cumhur: ... Müntehab reis nezaretiyle hükümet. Cumhuriyyet.

Ar cumhūr çokluk, kalabalık, halk +īya(t)

 cumhur

Not: İsviçre ve Holanda gibi ülkelerin yönetim biçimine Osmanlı kullanımında önceleri cümhūr adı verilirken, 19. yy'da cümhūriyyet sözcüğü tercih edildi. Masdara eklenen +iyyet eki Türkçeye özgüdür.


16.09.2017
cunta

İng junta ihtilal komitesi İsp junta 1. birlik, ittifak, 2. ihtilal komitesi << Lat iuncta [fem.]

cup

onom suya düşme sesi

cura

≈ Fa cūra/curra جوره/جرّه ztambura benzer çalgı

curcuna

?

cursor

İng cursor bilgisayar ekranında güncel konumu gösteren işaret, imleç Lat cursor koşucu Lat currere koşmak +()tor