*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,557 madde altında toplam 26,052 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 8442 adet kelime arandı.
Son arananlar: hacer, imla, porselen, ekümenik, anafilaksi, .

Son güncelleme: 7 Şubat 2014

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fa ḍarb-i mas̠al ضرب مثل zhikâyenin bitirme cümlesi, kıssadan hisse § Ar ḍarb ضرب zvuruş, vurgu, şiirde beytin son ayağı Ar mas̠al مثل zmasal, kıssa

Ar darabukka دربكّ zbir tür küçük davul (Mıs.)

Ar dārayn دارين z [dual.] iki evler, dünya ve ahiret Ar dār دار z [#dwr] ev, diyar +ayn

<< ETü tarığ ETü tarı- ekin ekmek, tohum saçmak +Ig

ETü tarık- ETü tar dar +?

ETü tār- dağıtmak, saçmak, ayırmak

Ar ḍarb ضرب z [#ḍrb faˁl msd.] vurma, çarpma, para basma Ar ḍaraba ضرب zvurdu

§ Ar ḍarb ضرب zçarpma, vurma, para basma Fa χāne خانه zev

İng darts a.a. İng dart şiş, hafif mızrak EFr dart a.a. [mod. dard]

Ar dāru'l-fulful دار الفلفل z Fa dār-i pilpil دار پلپل zbiber ağacı § Fa dār دار zağaç Fa pilpil پلپل zbiber Sans pippalī meyvecik, biber

Ar dāru-l-funūn beceriler evi

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2014 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.