*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,089 madde altında toplam 30,970 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 4361 adet kelime arandı.
Son arananlar: Mikrofon, küpeşte, dal, yaka, kiloton, .

Son güncelleme: 12 Ocak 2016

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr/İng destination ulaşılacak hedef, gidilen yer Lat destināre belirlemek, tayin etmek, kaderini çizmek +ionLat de+*stenāre durdurmak, dikmek, mukavim kılmak << HAvr *stə-nā- HAvr *stā- durmak

Fa dast māl دست مال zmendil § Fa dast دست zel Fa māl مال zsilen

İng destroyer 1. yıkan, tahrip eden, 2. bir tür savaş gemisi İkinci anlamda 1882 ABD. İng destroy yıkmak, tahrip etmek EFr destruir a.a. [mod. détruir] << Lat destruere, destruct- a.a. Lat de+struere, struct- dikmek, inşa etmek

Fa dastūr دستور z1. «el almış», bilge, bilgin, vezir, 2. «el alma», ruhsat, izin, müsaade << OFa dastwar 1. Zerdüşt rahibi, bilge kişi, otorite, 2. doğru dini öğreti, töre, yasa § OFa dast el OFa āvar sahip

<< ETü teş- yarmak, delmek ≈ ETü tel- delmek

Fr décharge herhangi bir yükü boşaltma Fr décharger yük boşaltmak Fr de+charge yük

Fr déchiffrer şifresini çözmek Fr de+chiffre rakam, şifre

İng détente Soğuk Savaş döneminde bloklararası yumuşama politikasına verilen ad Fr détente gevşeme, gerilim düşmesi Fr détendre gevşemek, gevşetmek << Lat detendere a.a. Lat de+tendere, tens- germek

Fr détenteur basınç veya gerilim düşürücü Fr détendre gerilim azaltmak +or

Fr détail 1. perakende (satış), 2. ayrıntı Fr détailler kesip ayırmak, perakende satmak Fr de+taille kesim

İng detective kriminel araştırma görevlisi İng detect ortaya çıkarmak, keşfetmek +ivLat detegere, detect- örtüsünü kaldırmak, açmak, açığa vurmak Lat de+tegere, tect- örtmek

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.