*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,906 madde altında toplam 28,998 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 5286 adet kelime arandı.
Son arananlar: imla, öğüt-, abanoz, veyl, leylak, .

Son güncelleme: 20 Şubat 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fa darvīş/darvēş درويش z1. fakir, yoksul, 2. tarikat uğruna dünya mülkünden vazgeçen kimse, zahit << OFa drigūş/dargūş fakir Ave drigu- a.a.

Fa daryā دريا zdeniz veya nehir << OFa drayāb deniz Ave zraya- a.a.

Fa/OFa darz درز zdikiş, eklem Ave darəz- dikmek, pekitmek, sağlam kılmak << HAvr *dheregh- dikiş dikmek, ağaç dikmek, pekiştirmek, tutturmak

<< ETü teş- ETü tel- delmek

İng desalination tuzdan arındırma İng de+saline tuzlu, tuza ilişkin +tionLat salinus a.a. Lat sal tuz

Fr décharge herhangi bir yükü boşaltma Fr décharger yük boşaltmak Fr de+charge yük

Fr dessin çizim, tasarım Fr dessiner taslağını çizmek, işaretlemek, betimlemek << Lat designare a.a. Lat de+signare işaretlemek, damgalamak, belirtmek

Fr dessert yemek sonunda yenen tatlı veya meyve Fr desservir sofra servisini kaldırma Fr de+servir hizmet etmek, sofra kurmak Fr service hizmet, sofra servisi

Fr déci+ İng deci+ +onda bir Lat decimus onuncu, onda bir Lat decem on << HAvr *dekm a.a.

Fr décibel fizikte ses yoğunluğu birimi İng decibel a.a. 1928 ABD. § Fr deci- onda bir öz Alexander Graham Bell Amerikalı fizikçi (1847-1922)

Fr déchiffrer şifresini çözmek Fr de+chiffre rakam, şifre

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.