*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,104 madde altında toplam 31,227 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 2245 adet kelime arandı.
Son arananlar: konstelasyon, yar1, supap, mücver, kimya, .

Son güncelleme: 23 Ağustos 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr démence aklını kaybetme, bunama Lat dementia a.a. Lat de+mens, ment- akıl

Fr démarquer 1. işaret veya markayı kaldırmak, 2. sporda markajdan kurtulmak Fr de+marquer işaretlemek

Fr démarche girişim, gidiş, süreç Fr démarcher yürüyüp gitmek (esk.) Fr de+marcher yürümek

Fa dam ba dam دم بدم zan be an, zaman zaman, nefesten nefese

TTü de- +mAç

Yun demátion δεμάτιον z [küç.] deste << EYun déma δέμα, δεματ- zbağ, deste, bohça, çıkın +ion2EYun déō δέω zbağlamak, sarmak +ma(t)

<< ETü témin hemen, henüz, az önce ≈ Sogd tim/timin a.a. ≈ Fa dam soluk, nefes, zaman

<< ETü temür demir

Ar tamr hindī تمر هندى zHint hurması, tropik ülkelerde yetişen bir ağaç, tamarind Ar tamr تمر zhurma ≈ İbr thamar תמר zhurma ağacı

İng demo [abb.] nümune, göstermelik İng demonstration gösterme Lat demonstrare kısmen göstermek +ionLat de+monstrare göstermek, sergilemek

Fr démodé [pp.] modası geçmiş Fr de+mode moda

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.