*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,906 madde altında toplam 28,998 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 423 adet kelime arandı.
Son arananlar: zülcelal, imla, vandalizm, uhuvvet, hürriyet, .

Son güncelleme: 20 Şubat 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr démagogue halkı galeyana getirme EYun dēmagōgós δημαγωγός zhalk-güden, a.a. § EYun dēmos δημος zhalk, ahali, özellikle aşağı tabakadan halk EYun agōgós αγωγός zönder, öncü (EYun ágō άγω zgütmek, sürmek, sevketmek )

Fr démence aklını kaybetme, bunama Lat dementia a.a. Lat de+mens, ment- akıl

Fr démarquer işaretleyerek ayırmak, sınır çizmek Fr de+marquer işaretlemek

Fr démarche girişim, gidiş, süreç EFr démarcher yürüyüp gitmek EFr de+marcher yürümek

TTü de- +mAç

Yun demáti δεμάτι zdeste << EYun déma, demat- δέμα, δεματ- zbağ, deste, bohça, çıkın EYun déō δέω zbağlamak, sarmak +ma

Sogd tim/timin henüz, az önce Fa dam soluk, nefes, zaman

<< ETü témür malum metal

Ar tamr hindī تمر هندى zHint hurması, tropik ülkelerde yetişen bir ağaç, tamarind Ar tamr تمر zhurma İbr thamar תמר zhurma ağacı

Fr démo+ İng demo+ +halk, ulus EYun dēmos δημος z1. ilçe, memleket, ülke, 2. taşra halkı, memleketli, 3. halk, ahali EYun daíō δαίω zbölmek, pay etmek, kısımlara ayırmak << HAvr *dā- bölmek, kısımlara ayırmak

İng demo nümune, müşterinin fikir edinmesi için hazırlanan denemelik ürün İng demonstration gösterme Lat demonstrare bir şeyin bir kısmını veya nümunesini göstermek Lat monstrare göstermek, sergilemek

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.