Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

departman

dental

İng dental dişe ilişkin Lat dentalis a.a. Lat dens, dent- diş +al° << HAvr *dent- a.a.

denyo

Roma denilo

deodoran

Fr déodorant İng deodorant koku giderici (İlk kullanım: 1869 İng.) Lat de+ odor koku +ent° << HAvr *od-os- HAvr *od- kokmak

deontoloji

Fr déontologie İng deontology ahlaki ödevler kuramı EYun deon, deont- δεον zgörev, ödev (<< HAvr *deu- yapmak, ifa etmek, bir görevi yerine getirmek )

depar

Fr départ ayrılma, uzaklaşma, harekete geçme Fr départir bir yerden ayrılmak Lat de+ partiri ayrılmak, ayrışmak Lat pars, part- pay

departman

"Fransa'da mülkî idare birimi" [ Cumhuriyet - gazete, 1933]
komün ve departman intihap kollejleri "... idari birim" [ Cumhuriyet - gazete, 1948]
Atletizm ve teknik departman, meşhur Hyde Park civarında

Fr département bölüm, kısım, özellikle idarede şube Fr départir bölmek, paylaştırmak +ment° Lat de+ pars, part- pay

 parti1


04.12.2014
deplase

Fr déplacer yer değiştirmek, başka yere gitmek veya götürmek Fr de+ placer yerleştirmek

depo

Fr depôt 1. bir yere koyma, saklama, biriktirme, 2. saklanan veya biriken şey, 3. biriktirme yeri, depo << Lat depositum [pp. n.] a.a. Lat deponere bir yana koymak, saklamak, biriktirmek +()t° Lat de+ ponere, posit- koymak

depozit

Fr déposite İt deposito 1. bir yana koyma, saklama, 2. saklanan veya biriken şey << Lat depositum a.a.

depre|mek

<< ETü tepre- hareket etmek, kımıldamak ETü tepiz oynak, muharrik +(g)A- ETü tep- +Uz

deprem

TTü depre- +Im