*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,906 madde altında toplam 28,998 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 7030 adet kelime arandı.
Son arananlar: motosiklet, palikarya, zişan, verev, imla, .

Son güncelleme: 20 Şubat 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

TTü deŋ denk, ölçü, denge +sIz

Çing denilo

Fr déodorant İng deodorant koku giderici 1869 İng. Lat de+odor koku << HAvr *od-os- HAvr *od- kokmak

Fr déontologie İng deontology ahlaki ödevler kuramı EYun deon, deont- δεον zgörev, ödev (<< HAvr *deu- yapmak, ifa etmek, bir görevi yerine getirmek )

Fr départ ayrılma, uzaklaşma, harekete geçme Fr départir bir yerden ayrılmak Lat de+partiri ayrılmak, ayrışmak Lat pars, part- pay

Fr département bölüm, kısım, özellikle idarede şube Fr départir bölmek, paylaştırmak +mentLat de+pars, part- pay

Fr dépaysé yurdunu veya alışıldık çevresini yitirmiş (kimse) Fr dépayser yurdundan veya çevresinden uzaklaştırmak Fr de+pays yurt,ülke, memleket

Fr déplacer yer değiştirmek, başka yere gitmek veya götürmek Fr de+placer yerleştirmek

Fr depôt 1. bir yere koyma, saklama, biriktirme, 2. saklanan veya biriken şey, 3. biriktirme yeri, depo << Lat depositum a.a. Lat deponere, depos- bir yana koymak, saklamak, biriktirmek Lat de+ponere, pos- koymak

Fr déposite İt deposito 1. bir yana koyma, saklama, 2. saklanan veya biriken şey << Lat depositum a.a.

<< ETü tepre- hareket etmek, kımıldamak ETü tepiz oynak, muharrik +A-

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.