*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,105 madde altında toplam 31,424 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 3858 adet kelime arandı.
Son arananlar: öcü, akap, NE, Dn-, apotropeik.

Son güncelleme: 20 Eylül 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Yun despótis δεσπότης zefendi, egemen, hükümdar << EYun despótēs δεσπότης zev sahibi << HAvr *dems-poti- § HAvr *dem- ev HAvr *poti- güçlü, muktedir

Fa/OFa dast دست zel << EFa dasta- a.a. (≈ Ave zasta- a.a. ) << HAvr *ghes-to- HAvr *ghes- a.a.

Fa dastān/dāsitān دستان/داستان zanlatı, hikaye, mit ≈ Ave dasta- bilgi

Fa dasta دسته ztutam, avuç, bir elin tutacağı miktar Fa dast دست zel +a

Fa dastak دستك z [küç.] «elcik», tutamak, alkış Fa dast دست zel +ak

Fr/İng destination ulaşılacak hedef, gidilen yer Lat destināre belirlemek, tayin etmek, kaderini çizmek +ion Lat de+ *stenāre durdurmak, dikmek, mukavim kılmak << HAvr *stə-nā- HAvr *stā- durmak

Fa dast māl دست مال zmendil § Fa dast دست zel Fa māl مال zsilen

İng destroyer 1. yıkan, tahrip eden, 2. bir tür savaş gemisi (İlk kullanım: İkinci anlamda 1882 ABD.) İng destroy yıkmak, tahrip etmek EFr destruir a.a. [mod. détruir] << Lat destruere, destruct- a.a. Lat de+ struere, struct- dikmek, inşa etmek

Fa dastūr دستور z1. «el almış», bilge, bilgin, vezir, 2. «el alma», ruhsat, izin, müsaade << OFa dastwar 1. Zerdüşt rahibi, bilge kişi, otorite, 2. doğru dini öğreti, töre, yasa § OFa dast el OFa āvar sahip

<< ETü teş- yarmak, delmek ≈ ETü tel- delmek

Fr décharge herhangi bir yükü boşaltma Fr décharger yük boşaltmak Fr de+ charge yük

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.