*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,906 madde altında toplam 28,998 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 8511 adet kelime arandı.
Son arananlar: misk, dahi2, imla, kuaför, Özüt, .

Son güncelleme: 20 Şubat 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

ego

Lat/EYun ego εγο zben (birinci tekil şahıs zamiri) << HAvr *eg a.a.

Fr égoïsme bencillik İng egoism Joseph Addison, İng. şair (1672-1719), "hep kendinden sözeden" anlamında. Lat/EYun ego ben +ism

Fr égocentrique benmerkezci +ik§ Fr ego ben Fr centre merkez

Yun agrákion αγράκιον z [küç.] tarlacık, küçük çiftlik Erm akrag tarım yapılan yer, çiftlik

ETü egir sulak yerde yetişen bir bitki, acorus calamus

Ar ˁārīyetī [nsb.] ödünç olarak Ar ˁārīya ͭ عاريّة zödünç, eğreti

<< ETü egri kıvrık, bükük <? ETü eg- bükmek +rI

Fr exagérer abartmak Lat exaggerare yığmak, biriktirmek, büyütmek Lat ex+agger yığın, küme

Fr exercice talim, alıştırma Lat exercitium a.a. Lat exercere, exercit- talim etmek, askeri eğitim yapmak, iş uygulamak Lat ex+arcere, arct- yasaklamak, uzak tutmak << HAvr *ark- menetmek

Fr existentialisme varoluşçuluk, varoluşçu felsefe veya yaşam tarzı Fr existence varoluş, mevcudiyet +ismLat exsistentia a.a. Lat exsistere ortaya çıkmak, zuhur etmek, olmak Lat ex+sistere, stat- durmak, dikilmek, sıkı durmak, kavi olmak

Fr exotique yabancı kültüre mensup EYun eksōtikós εξωτικός zyabancı, dışarılıklı EYun éksō έξω zdışarı, dış +ikHAvr *eghs dış

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.