*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,104 madde altında toplam 31,235 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 4226 adet kelime arandı.
Son arananlar: ciro, barbar, civata, infaz, cari, .

Son güncelleme: 23 Ağustos 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr exclusif İng exclusive dışlayıcı, münhasır Lat excludere, exclus- dışlamak, kapatıp dışarıda bırakmak +iv-Lat ex+claudere, claus- kapatmak

Fr expédition sefer, özellikle askerî sefer veya keşif seferi Lat expeditio a.a. Lat expedire yola koymak +ionLat ex+pēs, ped- ayak

Fr expert uzman Lat expertus [pp.] denenmiş, tecrübeli, uzman Lat experiri, expert- denemek, sınamak, deneyerek öğrenmek Lat ex+*periri denemek << HAvr *peryo- HAvr *per-3 denemek, sınamak, riske girmek

Fr experiment deney, tecrübe Lat experimentum deneyle elde edilen sonuç, kanıt Lat experiri denemek, sınamak +ment-

Fr expertise uzmanlık

İng export ihraç etmek, ihracat Lat exportare dışarı taşımak Lat ex+portare taşımak

Fr exposition sergileme, sergi Lat expositio Lat exponere, exposit- sergilemek, dışarı koymak +ionLat ex+ponere, posit- koymak

Fr expresse hızlı, direkt, özellikle hızlı tren İng express a.a. Lat expressus [pp.] açık, net, belli bir amaca yönelik Lat exprimere, express- (sıkıp) özünü çıkarmak, dışa vurmak, ifade etmek Lat ex+premere, press- basmak, sıkmak

Fr expression ifade, deyim Lat exprimere, express- ifade etmek +ion

Fr ecstase kendinden geçme, vecd, trans EYun ékstasis έξτασις z1. yer veya durum değiştirme, 2. a.a. EYun eksístēmi, eksta- εξίστημι, εξτα- z1. yer veya durum değiştirmek, 2. bilincini yitirmek +sisEYun ek+ʰístēmi, stā- ἵ̔στημι, στα- zdurmak

İng ecstasy 1. vecd hali, 2. psikoaktif bir ilaç, methamphetamine EYun ékstasis ἔκστασις zaklını kaybetme, akıl dışına çıkma, vecd EYun eksitēmi ἐξιστήμι z«dışta durmak» EYun ek+ʰistēmi, stā- durmak

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.