*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,105 madde altında toplam 31,424 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 3867 adet kelime arandı.
Son arananlar: yanlış, şişko, Fayda, mirliva, Hey.

Son güncelleme: 20 Eylül 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr impression iz bırakma, baskı, izlenim Lat impressio a.a. Lat imprimere, impress- iz bırakmak, damga ve mühür basmak, hakketmek +ion Lat in+1 premere, press- basmak, sıkmak

Fr imprimé [pp.] basılı, basma (kumaş) Fr imprimer basmak, damga vurmak Lat impremere, impress- a.a. Lat in+1 premere, press-

Fr improvisé [pp.] hazırlıksız, doğaçlama İt improviso [pp.] a.a. Lat in+2 providere, provis- öngörmek, hazır olmak Lat pro+1 videre, vis- görmek

§ Ar amr أمر zbuyruk Ar ḥaḳḳ حقّ zhak, Allah

§ Ar amr أمر zolgu Ar wāḳī واقي zolmuş

Ar amṯāl أمثال z [#ms̠l afˁāl çoğ.] örnekler, nümuneler Ar maṯal مثل z [t.] örnek

Ar amtiˁa(t) أمتعة z [#mtˁ afˁila(t) çoğ.] ticari mallar Ar matāˁ متاع z [t.]

Fr *émulgateur emülsiyon oluşturan, emüljen Lat emulgere süt sağmak, süt haline getirmek +or

Fr émulsion bir sıvıyı çalkalayarak başka sıvıya karıştırma, bu şekilde elde edilen karışım Lat emulgere, emuls- süt sağmak, süt aktarmak +ion Lat ex+ mulgere, muls- süt sağmak << HAvr *mlg- HAvr *melg- a.a.

Ar amwāl أموال z [#mwl afˁāl çoğ.] mallar Ar māl مال z [t.]

ETü emüz- emdirmek, emzirmek +Ik

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.