*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 15,092 madde altında toplam 30,983 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 2434 adet kelime arandı.
Son arananlar: geliş-, un, imla, cimri, Enbiya, .

Son güncelleme: 23 Nisan 2017

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr/İng endurance dayanıklılık Fr endurer dayanmak, sağlam kalmak +ance<< Lat indurare a.a. Lat in+1durus sert, sağlam +are

Fr induction çıkarsama, tümevarım Lat inductio Lat inducere, induct- sevketmek, -e götürmek, yol açmak +ionLat in+1ducere, duct- sevketmek

Fr indulgence 1. göz yumma, hoşgörme, 2. Katolik kilisesinde itiraf ve tövbe sonucu bazı günahların gözardı edilmesi Lat indulgentia a.a. Lat indulgēre göz yummak, sabır göstermek +entia

Fr industrie 1. çalışkanlık, çalışarak ortaya konan şeyler, 2. sanayi << Lat industria gayret, çalışkanlık Lat industrius çalışkan ALat endo-struus << HAvr *sterə- yaymak, sermek, ortaya çıkarmak

<< ETü ine- işaretlemek, özellikle hayvanın kulağını keserek işaretlemek ETü *in im, işaret +A-≈? ETü im/yim/yin a.a.

Fr énérgie iş yapma gücü EYun enérgeia ενέργεια zçalışkanlık, etkinlik EYun energós ενεργός zçalışkan, faal EYun en+érgon έργον ziş, çalışma

Fr infantil çocukça, çocuksu Lat infantilis a.a. Lat infans, t- dilsiz, henüz konuşamayan çocuk, bebek +(a)bilisLat in+2fans, fant- konuşan Lat fari, fat- söylemek +ent-

YLat infarctus [pp.] tıkanma, kalp krizi Lat in+1farcire, farct- tıkmak

Fr infection iltihap Lat infectio (hastalık veya pislik) bulaşma Lat inficere, infect- bir şeye veya pisliğe batırmak, bulamak +ionLat in+1facere, fact- yapmak

Ar anfas أنفس z [#nfs afˁal kıy.] daha nefis, en nefis Ar nafīs نفيس z

Ar anf أنف z [#Anf] burun

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2017 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.