*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,906 madde altında toplam 28,998 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 248 adet kelime arandı.
Son arananlar: frer, frenoloji, eytamhane, faaliyet, imla, .

Son güncelleme: 20 Şubat 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Ar as̠nāˀ أثناء z [#s̠ny afˁāl çoğ.] iki şeyin aynı zamanda olması, simültanelik Ar s̠anā ثنا zikiye katladı

Ar aṣnāf أصناف z [#ṣnf afˁāl çoğ.] loncalar, sınıflar, meslek grupları Ar ṣinf صنف z

<< ETü esne- (yel) esmek, (insan) esnemek ETü esin 1. esinti, 2. gerinme +A-ETü es- esmek, germek +In

ETü esne- +Ik

Fr échauffement ısınma, ısıtma, sporda ısınma hareketleri Fr échauffer ısınmak, ısıtmak +mentFr ex+chauffer ısıtmak

Fr espadrille Rousillon bölgesine özgü hasır tabanlı ayakkabı Katalan espardillo a.a. Katalan spart ip yapmakta kullanılan bir ot, hasır EYun spárton σπάρτον zbükülmüş ip, sicim

Fr espace alan, uzay << Lat spatium açık alan, boşluk, aralık

Fr espionnage casusluk Fr espion casus, gözetçi +age

İng espresso İtalyan usulü buharla damıtılmış kahve İt espresso preslenmiş, baskıyla suyu süzülmüş, bu suretle yapılan kahve << Lat expressus a.a. Lat ex+premere, press- basmak, sıkmak

Fr esprit 1. ruh, 2. zekâ, nükte << Lat spiritus soluk, ruh

Ar aşrāf أشراف z [#şrf afˁāl çoğ.] seçkinler Ar şarīf شريف zseçkin, soylu

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.