*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,557 madde altında toplam 26,052 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 2008 adet kelime arandı.
Son arananlar: eleştir-, künde, örsele-, bad, kafein, .

Son güncelleme: 7 Şubat 2014

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Ar asmāˀ أسماء z [#smy afˁāl çoğ.] Allahın isimleri Ar ism إسم z

Ar asmar أسمر z [#smr] siyaha yakın koyu kahverengi (sıfat) Ar sumra ͭ سمرة zkoyu kahve rengi

Ar as̠nāˀ أثناء z [#s̠ny afˁāl çoğ.] iki şeyin aynı zamanda olması, simültaneite Ar s̠iny ثنى zikilik, ikiye katlama

Ar aṣnāf أصناف z [#ṣnf afˁāl çoğ.] loncalar, sınıflar, meslek grupları Ar ṣinf صنف z

<< ETü esne- <? ETü esin rüzgâr, esinti +A-ETü es- +In

Fr espadrille Rousillon bölgesine özgü hasır tabanlı ayakkabı Katalan espardillo a.a. Katalan spart ip yapmakta kullanılan bir ot, hasır EYun spárton σπάρτον zbükülmüş ip, sicim

Fr espace alan, uzay << Lat spatium açık alan, boşluk, aralık

Fr espionnage casusluk Fr espion casus, gözetçi +age

İng espresso İtalyan usulü buharla damıtılmış kahve İt espresso 1. özsuyu basınçla alınmış, 2. a.a. << Lat expressus a.a. Lat ex+premere, press- basmak, sıkmak

Fr esprit 1. ruh, 2. zekâ, nükte << Lat spiritus nefes, ruh Lat spirare solumak, nefes almak/vermek

Ar asrār أسرار z [#srr afˁāl çoğ.] gizlenen şeyler, sırlar Ar sirr سرّ z

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2014 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.