Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

etnomüzikoloji

etn(o)+

Fr éthno+ İng ethno+ [bileşik adlarda] ulus, kavim EYun éthnos έθνος zulus, kavim

müzik

Fr musique EYun mousikḗ μουσική z EYun Moúsa Mούσα zilham perisi +ik°