Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

evcil

euro

Fr/İng/Alm euro Avrupa para birimi (İlk kullanım: 1995 Germain Pirlot, Belç. dilci.) öz Europa/Europe Avrupa

euzubillah

Ar ˁiyāḏu billāhi عياذ بالله z [#ˁwḏ fiˁāl msd.] Allaha sığınma Ar naˁūḏu billāhi نعوذ بالله zAllaha sığınırız Ar ˁāḏa عاذ zsığındı

ev

<< ETü ev yaşam alanı, konut

evanjelik

İng evangelic(al) 1. İncile ait, İncilci, 2. Hıristiyanlığı aktif olarak yayma çabasında olan EYun euangelikós ευαγγελικόσ za.a. EYun euángelos ευάγγελος z1. iyi haberci, müjdeci, 2. İncil

evaze

Fr évasé [pp.] ağzı genişletilmiş, vazo şeklide Fr évaser [den.] vazolaştırmak Fr e(x)+ vase vazo

evcil

TTü: "ehlî" [ Cumhuriyet - gazete, 1934]
evcil adamın ocağını söndürse, Kadıköyünde oturanı İstanbul yakasına atsa (...)

TTü ev +çIl

 ev

Not: Karş. ehlī< Ar ahl "ev halkı"; Fr domestique < Lat domus "ev". • +cIl ekinin anlam evrimi için bkz. adamcıl. TTü "yiyen" anlamına gelen ekin, 20. yy'dan önce tamamen farklı bir anlam kazandığı anlaşılıyor.

Benzer sözcükler: evcilleşmek, evcilleştirmek


31.12.2015
evcimen

<< TTü evcümen evine bağlı, evcil TTü ev

evele|mek

<< TTü evetle-

evelek

?

ever|mek

TTü ev +(g)Ar-

evet

<< ETü evet/emet/yemet olumlama sözü