*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,906 madde altında toplam 28,998 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 5644 adet kelime arandı.
Son arananlar: imla, banal, sülün, sülük, ankiloz, .

Son güncelleme: 20 Şubat 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Ar fincān فنجان zkâse, tas Fa pingān پنگان za.a.

Ar bunduḳ/funduḳ بندق/فندق za.a. EYun pontikón kárion ποντικόν (κάριον) z«Karadeniz cevizi», fındık EYun póntos πόντος zdeniz, özellikle Karadeniz

İng finish 1. bitirme, bitiş, son, 2. son kat boya veya cila Fr finisser bitirmek, sona erdirmek Lat finire a.a. Lat finis son, uç

?

İt fino rafine, narin, kıymetli, bir küçük köpek türü << OLat *finus nihai, gayet ince ve zarif, bitip son halini almış Lat finis son, uç

onom yel sesi, dönme sesi

Ar firāḳ فراق z [#frḳ fiˁāl msd.] ayrılık, birbirinden ayrı kalma Ar faraḳa فرق zayırdı

Ar firār فرار z [#frr fiˁāl msd.] kaçış Ar farra فرّ zkaçtı

Ar firˁawn فرعون zeski Mısır hükümdarı Aram paraˁōn פרעון za.a. İbr paraˁōh פרעוה za.a. Mıs prˁō «büyük hane», hanedan

Yun vrútsa/vúrtsa βούρτσα zfırça OLat bruscia sert ve dikenli çalılık, fırça Lat bruscus funda çalısı Kelt

Ar firdaws فردوس zcennet bahçesi Ar farādis فراديس z [#frds faˁālil çoğ.] cennet bahçeleri EYun parádeisos παράδεισος z1. Pers krallarının bahçeleri, 2. (İncilde) cennet bahçesi EFa *paridēz avlu, etrafı çevrili bahçe (Ave pairidaēza a.a. Ave per+2daēza- duvar )

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.